+34 638 031 927 info@tic4edu.com

Programari que permet gestionar el procés d’ensenyament – aprenentatge

Seguretat al centre, tranquil·litat per a les famílies.

 

 

Quina és la finalitat?

Procès d’ensenyament – Aprenentatge .

a través de la visualització del desenvolupament de les activitats  permet al professorat anar guiant a l’alumnat davant la resolució de l’activitat proposada si es presenten dificultats individuals i/o grupals.

Així doncs, es fomenta el desenvolupament de l’alumnat per assolir l’autocontrol (autoconeixement) millorant les seves capacitats, coneixements i actituts personals. El professorat com a guia orienta a l’alumnat per potenciar que aprenguin per ells mateixos.

a través de la presentació de l’activitat  i de les diferents aplicacions del programa  ens permet acompanyar a la resolució de l’activitat per l’alumnat que prensenta dificultats d’antuvi o durant el procés.

El professorat podrà ajustar a l’alumnat les activitats segons les seves necessitats educatives o les que es vagin detectant a través de la resolució de l’activitat. Aconseguirem fomentar un procés d’enesenyamnet aprenentatge que s’ajusti a les característiques de l’alumnat o del grup per assolir els objectius plantejats.

el programa permet observar l’evolució del desenvolupament de l’activitat cada 30¨ permetent intervenir al professorat davant de qualsevol dificultat.

La observació permet una supervisió entesa com una acció positiva  amb la finalitat de millorar el procés d’enesenyament-aprenentatge ja que persegueix el desenvolupament de les habilitats i destresses de l’alumnat.

La família també podrà supervisar l’evolució i l’acció educativa així com l’adquisisció de noves actituds dels seus fills/es dins l’àmbit familiar partcipant, col·laborant i comprometent-se en el procés educatiu.

Aquesta opció del programa potencia el vincle família – escola.

davant la dificultat per part de l’alumnat de cercar la informació adient per resoldre l’activitat o el repte el professorat podrà orientar, suggerir idees que permetin encaminar a l’alumnat a arribar a la resolució.

Des de l’escola assegurem

Visualització del desenvolupament de les activitats en temps real.

Guiatge per les activitats d’ensenyament aprenentatge

Registre d’informe d’activitat.

Bloqueig de continguts no desitjats

Des de casa assegurem

Visualització del desenvolupament de les activitats en temps real.

Registre d’informe d’activitat.

Bloqueig de contingut no desitjat.

Des del docent assegurem

Visualització del desenvolupament de les activitats en temps real.

Guiatge per les activitats d’ensenyament aprenentatge

Control de les aplicacions Accions més immediates sobre els dispositius

Registre d’informe d’activitat.

Comunicació per missatgeria de forma instantànea.

Bloqueig de continguts no desitjats